Lista aktualności

ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE

W lasach Nadleśnictwa Kolbuszowa rozegrano jedną z konkurencji Zawodów Sportowo-Obronnych

Udzielanie pierwszej pomocy, orientacja w trudnych warunkach terenowych pod presją czasu oraz strzelanie do tarczy - to konkurencje, w których rywalizowali młodzi w IV Zawodach Sportowo-Obronnych. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu. W zawodach wzięło udział 9 zespołów dziewcząt i chłopców z szkół ponadgimnazjalnych powiatów: mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego i kolbuszowskiego.
Pierwszą rywalizacją podczas zawodów było strzelanie z karabinku sportowego do tarczy. Dość trudna dyscyplina wymagająca skupienia i celnego oka od zawodników. Kolbuszowskie lasy natomiast stały się miejscem zmagań młodych w pięciokilometrowym biegu na orientację. Zespoły trzyosobowe w czasie 60 minut miały za zadanie odnaleźć 6 ukrytych punktów. Najlepsi dystans pokonali w pół godziny. To znakomity czas pokazujący ich sprawność fizyczną oraz znakomitą orientację w nieznanym leśnym terenie. Młodzież udzielała również poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, tak ważnej i istotnej dla życia i zdrowia człowieka.
Uczestnictwo w zawodach było nie tylko walką o zwycięstwo, ale przede wszystkim, swego rodzaju szkołą życia.

Natalia Batory

zdjęcia: Eryk Maziarski,
Natalia Batory


WIZYTA LEŚNIKÓW Z TURYNGII W KOLBUSZOWEJ

Początkiem września 2015 r. grupa leśników gospodarujących w lasach Turyngii (ThüringenForst) w Niemczech odwiedziła kolbuszowskie lasy. Spędzili w naszych lasach trzy wyjątkowo upalne dni. Wizyta ich skupiła się na pokazaniu specyfiki prowadzenia gospodarki leśnej w drzewostanach liściastych, tak bardzo odmiennej od ich sposobu gospodarowania zasobami leśnymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również nasze sposoby na udostępniania lasu dla turystki i rekreacji. Odwiedzili trzy ścieżki przyrodniczo-wypoczynkowe przygotowane specjalnie dla aktywnego wypoczynku na łonie natury, które pozwalają również zdobyć informacje o lesie dzięki ustawionym tablicom edukacyjnym.
To nie koniec wizyty niemieckich leśników na Podkarpaciu . Dalsze część ich wyprawy skupi się na bieszczadzkim leśnictwie oraz specyfice Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Bieszczadzkie.


Natalia Batory
Fot. Bartłomiej Peret, Eryk Maziarski
 


SPRZEDAŻ SADZONEK JESIEŃ 2015

Ruszyła sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Kolbuszowa.

Więcej informacji: http://www.kolbuszowa.krosno.lasy.gov.pl/sprzedaz-drewna-choinek-i-sadzonek#.Ve0mXJcXuwM


RYWALIZACJA KOLBUSZOWSKICH DRWALI

Na ścieżce przyrodniczej „Dymarka” 29 lipca 2015 roku rozegrane zostały zawody pracujących w kolbuszowskich lasach drwali.

Na ścieżce przyrodniczej „Dymarka" 29 lipca 2015 roku rozegrane zostały zawody pracujących w kolbuszowskich lasach drwali. Wspólna zabawa zgromadziła 12 uczestników, spośród których w ramach rywalizacji został wyłoniony najlepszy uczestnik.
Tradycyjnie corocznie na terenie nadleśnictwa odbywają się takie zawody, które mają na celu doskonalenie umiejętności zawodników. Najlepszy z nich będzie miał zaszczyt reprezentować Nadleśnictwo Kolbuszowa w regionalnych zmaganiach.
Do rywalizacji pomimo  trudnych warunków pogodowych, obfitych opadów deszczu,  przystąpili pilarze,  którzy wystartowali w czterech bardzo trudnych konkurencjach:
1. Ścinka drzew
2. Przygotowanie pilarki do pracy
3. Dokładność przerzynki
4. Złożona przerzynka kłód.
Wszystkie konkurencje uczestnicy wykonali nad podziw dokładnie, z największą  precyzją i w  bardzo krótkim czasie. Szczególnie istotne było tutaj wykonywanie tych prac  z zachowaniem zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W celu przypomnienia ich przygotowano prezentację, którą na samym początku przedstawił Józef Sito.
Nad prawidłowym przebiegiem zmagań, bezpiecznym wykonywaniem zadań oraz dokonywaniem pomiarów czuwał liczny zespół sędziowski. Mieli oni dużo pracy, aby z wielką precyzją mierzyć i oceniać prawidłowe zachowanie się zawodników zgodne z przygotowanym regulaminem.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji i dokładnym z sumowaniu punktów okazało się że najlepszym zawodnikiem został Mariusz Jaskot z Wilczej Woli. Zdobył on 977 punktów  oraz zwyciężył w dwóch konkurencjach tj. ścinka drzew oraz przygotowanie pilarki do pracy. Drugie miejsce zdobył Marian Bajek z Wilczej Woli , a tuż za nim uplasował się na podium Krzysztof Kopeć z Woli Raniżowskiej. Natomiast w pozostałych  konkurencjach tj.  dokładność przerzynki nie miał sobie równych Władysław Stanowski z Woli Raniżowskiej, a w złożonej przerzynce kłód najlepszy wynik  uzyskał Krzysztof Kopeć.

Edyta Urban
Foto: Natalia Batory i Eryk Maziarski
 


„MIŁY TURYSTO NIE ZAŚMIECAJ LASU!”

W lesie nie ma miejsca na śmieci.

        Pamiętaj, w lesie wszystko żyje w pełnej harmonii, więc nie ma miejsca na śmieci. Jeśli Ciebie zachwyca piękno leśnej przyrody pomyśl, że inni chcą zobaczyć to samo w takiej samej postaci. Nie zaśmiecaj lasu, dbaj  o niego .
        Okres rozpadu poszczególnych surowców jest bardzo długi .Warto wyrobić w sobie nawyk zabierania śmieci z lasu. Przyniesie to wiele korzyści dla świata przyrody i dla nas samych.
       My leśnicy włączamy się do apelu. Być może w niedługim czasie będziemy mieć czyste lasy.

Pamiętajmy, że:
- zaśmiecanie jest karalne,
- zagraża leśnej harmonii,
- niszczy przyrodę.

Mówimy „NIE dla zaśmiecania lasu"!


                                                                                                                                                               Bogusława Ciosek
 


RESTYTUCJA WAWRZYNKA GŁÓWKOWEGO

Zachowanie puli genowej wawrzynka główkowego.

 INFORMACJA PRASOWA

                                                     

Restytucja wawrzynka główkowego

Początkiem lipca 2015 roku na trzech stanowiskach zastępczych w Nadleśnictwie Kolbuszowa posadzono 300 sztuk wawrzynka główkowego - bardzo rzadkiej rośliny, będącej jednym z symboli ochrony przyrody w Puszczy Sandomierskiej. Prace nadzorowali specjaliści z Arboretum Leśnego im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców

Proces zaniku stanowisk wawrzynka odnotowywany jest w całym jego zasięgu. Odkryte w maju 2000 roku przez kolbuszowskich leśników naturalne stanowisko tego gatunku również ubożeje. Dlatego podjęto starania o zachowanie puli genowej oraz zwiększenia populacji wawrzynka.

- W 2002 roku na mocy decyzji Ministra Środowiska dokonano zbioru materiału rozmnożeniowego w postaci zrzezów z 35 roślin matecznych, z nich wyhodowano sadzonki, które trafiają do lasu – przypomniał Stanisław Sęktas, leśniczy Arboretum Leśnego w Stradomii

- Obok istniejącego naturalnego stanowiska wawrzynka, zlokalizowane zostały jego stanowiska zastępcze – objaśnia Bartłomiej Peret, nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa. - Czas pokaże, czy podjęte przez nas starania związane z zachowaniem gatunku się powiodą. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się zachować lokalną populację „kolbuszowskiej perełki".

W akcji sadzenia wawrzynka wzięli udział m.in. Łukasz Lis, przedstawiciel RDOŚ w Rzeszowie, Krzysztof Klecha, wójt Gminy Dzikowiec, pracownicy Nadleśnictwa Kolbuszowa. Zdarzenie rejestrowała kamera programu "Prosto z lasu".

Wawrzynek główkowy (Daphne cenorum L.) to krzew należący do rodziny wawrzynkowatych. Jest gatunkiem europejskim, reliktem trzeciorzędowym, występującym na obszarach wyżynnych środkowej i południowej Europy. W Polsce osiąga północno-zachodnią granicę zasięgu - występuje na Wyżynie Sandomierskiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Jest drobnym, niskim krzewem o cienkich, pokładających się pędach, osiągającym od kilkunastu do 50 cm wysokości. Występuje w miejscach słonecznych, odkrytych, w widnych lasach sosnowych lub murawach na skałach wapiennych. Kwiaty zebrane w główkowaty kwiatostan, różowe lub białe o intensywnym zapachu pojawiają się na przełomie maja i czerwca. Jest rośliną trującą! 

W polskim ustawodawstwie gatunek objęty jest ochroną ścisłą jako wymagający ochrony czynnej. W najnowszym wydaniu „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin" z 2014 roku został zaliczony do gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem.

tekst: Natalia Batory

zdjęcia: Bartłomiej Peret, Łukasz Lis, Natalia Batory


ZAGROŻENIE POŻAROWE-APEL

Apel

Początek wakacji jest wyjątkowo ciepły. W lesie jest bardzo sucho. Wystarczy mały niedopałek papierosa by spowodować pożar w lesie. Wybierając się na spacer do lasu bądźmy wyjątkowo ostrożni posługując się ogniem. Pamiętajmy, że ognisko rozpalić możemy tylko w wyznaczonym do tego miejscu.
Rzadko też zdajemy sobie sprawę, że pożar lasu oznacza nie tylko katastrofę w świecie przyrody, lecz może bezpośrednio i dotkliwie dotknąć nas, naszych bliskich, sąsiadów, nasz majątek. Przecież wszyscy korzystamy z lasów, a wielu z nas mieszka lub pracuje w ich bezpośredniej bliskości.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kolbuszowa

"ŁZA NIE UGASI POŻARU"


MANEWRY STRAŻY POŻARNEJ W KOLBUSZOWSKICH LASACH

Jednostki PSP wzięły udział w ćwiczeniach ratowniczych.

Kolbuszowskie lasy stały się 25 czerwca 2015 r. miejsce manewrów 30 jednostek straż pożarnej. Ponad 200 osób, w tym strażacy z Państwowej Staży Pożarnej z powiatów kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego brało udział w działaniach ratowniczych. Ćwiczenia obserwował Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jan Ziobro.
Strażacy podczas ćwiczeń doskonalili organizację działań ratowniczych podczas występowania miejscowych zagrożeń i pożarów. Manewry składały się z dwóch epizodów, tj. gaszenia pożaru kompleksu leśnego oraz budowania wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem rękawów oraz worków z piaskiem.
Pożar, którego sprawcą był miejscowy leśniczy został szybko wykryty przez system obserwacyjny Nadleśnictwa Głogów (wieża obserwacyjna z systemem kamer). Szybka łączność z punktem alarmowo dyspozycyjnym w Lublinie (PAD) spowodowała, że już po 25 minutach zagrożenie zostało opanowane.
- Chociaż ustalono tylko kierunek powstania pożaru na podstawie obserwacji kamery z wieży obserwacyjnej, to szybka reakcja Służby Leśnej oraz sprawna łączność radiowa pozwoliły na ugaszenie pożaru w 25 minut. W działaniach tych brał udział również samolot patrolowo-gaśniczy – dodaje Stanisław Sądej z Nadleśnictwa Kolbuszowa.
Ćwiczenia pokazały jak zgrane muszą być podmioty krajowego systemu ratownictwa gaśniczego oraz podmiotu współdziałające z tym systemem, by móc sprawnie i szybko działać w sytuacjach zagrożeń i pożarów.

 

Natalia Batory
Fot. Mariusz Kobylarz, Krzysztof Samojeden, Eryk Maziarski 
 


"WIEM CO PISZCZY W LESIE"-ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wyniki XII konkursu plastycznego

16 czerwca 2015 roku na szkółce leśnej w Świerczowie odbyła się uroczysta gala na zakończenie XII konkursu plastycznego pn. „Wiem, co piszczy w lesie".
Uroczystego wręczenia nagród dokonał nadleśniczy Bartłomiej Peret, wicestarosta Wojciech Cebula oraz Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, który objął konkurs honorowym patronatem. Zwycięzcom gratulowali także emerytowany nadleśniczy Kazimierz Kriger i ówczesny jego zastępca Stanisław Peret – inicjatorzy naszej wspólnej zabawy. Zebrani finaliści konkursu, dyrektorzy szkół podstawowych, grono pedagogiczne i zaproszeni goście uczestniczyli w finałowej gali, podczas której nadleśniczy Bartłomiej Peret przybliżył trwającą kampanię edukacyjną „Lasy Państwowe. Zapraszamy".
- Kolbuszowskie lasy, polskie lasy są piękne, wiele tracimy nie odwiedzając ich, a są przecież otwarte i dostępna dla wszystkich – przypomniał.
Młodzi artyście przygotowali 298 arcydzieł, które przeszły dwuetapową ocenę szkolnych oraz głównej komisji konkursowej obradującej 27 maja bieżącego roku. Dokonali tego: Katarzyna Cesarz, kustosz muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej; Alicja Jurczyk, pracownik Starostwa Kolbuszowskiego; Aleksandra Ochała, pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz leśnicy – Natalia Batory i Adam Orlewski. Nagrodzonych zostało 50 prac.
Konkurs plastyczny zorganizowany został przez Nadleśnictwo Kolbuszowa i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej dla dzieci z szkół podstawowych z klas 4-6.
Gala zakończyła się otwarciem wystawy nagrodzonych prac oraz słodkim poczęstunkiem.

Tekst. Natalia Batory
Fot. Witold Wrzask
 

Materiały do pobrania


INFORMACJA O OBWIESZCZENIU RDOŚ RZESZÓW

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Nadleśnictwo Kolbuszowa podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03 czerwca 2015 r., znak WOOŚ.400.4.2.2015.KR-8, dotyczące procedury autoryzacji Ekspertyzy zgodności projektu z Ramową Dyrektywą Wodną dla zadań:

1) „Budowa zbiorników małej retencji nizinnej „Kryżowatki" (nr obiektu 04-21-02-02) – Nadleśnictwo Sieniawa"

2) „Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Lipnica (nr obiektu 04-10-01-01) – Nadleśnictwo Kolbuszowa"

3) „Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Lipnica (nr obiektu 04-10-02-01) – Nadleśnictwo Kolbuszowa"

Materiały do pobrania


KONKURS FOTOGRAFICZNY LP I NATIONAL GEOGRAPHIC

Lasy Państwowe i National Geographic Polska zapraszają na konkurs.

Lasy Państwowe i National Geographic Polska zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Czas na Las".

Konkurs rozpocznie się 27 kwietnia i będzie trwał do 19 lipca br.

Celem Konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych zdjęć pokazujących naturalne piękno polskich lasów oraz zainspirowanie uczestników konkursu do odkrywania bogactwa i unikalności obszarów leśnych.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

    Krajobraz – zdjęcia pejzażowe, przedstawiające wyjątkowość i malowniczość leśnej scenerii;

    Dzika natura – zdjęcia przedstawiające zwierzęta, rośliny oraz owady żyjące w polskich lasach;

    Adventure – zdjęcia przedstawiające aktywne spędzanie czasu w polskich lasach, np. trekking, jazda na rowerze, bieganie.

Zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem na stronie www.lasy.national-geographic.pl.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody w postaci koszty  piknikowych oraz książek o leśnej fotografii. Dodatkowo zostanie przyznane 7 wyróżnień, a każda z wyróżnionych osób otrzyma nagrodę w postaci kosza piknikowego.

W skład jury konkursu wchodzą:  Martyna Wojciechowska – redaktor naczelna magazynu National Geographic Polska, Wojciech Franus – fotograf, dyrektor artystyczny magazynu NG Polska, Sergiusz Sachno – redaktor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.


"ECHA LEŚNE" NA TABLETACH

Nowy, wiosenny numer „Ech Leśnych” - na tabletach.

„Echa Leśne" na tabletach

Nowy, wiosenny numer „Ech Leśnych", magazynu przyjaciół lasu wydawanego przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, dostępny jest teraz także w wersji na tablety.

Kwartalnik wciąż jest bezpłatny. Można go pobrać zarówno na urządzenia z Androidem (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.echalesne), jak i na iPady (https://itunes.apple.com/pl/app/echa-lesne/id984498977?l=pl&mt=8). Wersja elektroniczna zawiera wszystkie treści obecne w wydaniu papierowym, a ponadto jest wzbogacona o dodatkowe teksty, zdjęcia, animacje, nagrania audio, a wkrótce – również wideo.

Pismo stawia sobie za cel popularyzację wiedzy o lesie i przyrodzie. Skierowane jest do wszystkich osób odwiedzających Lasy Państwowe, przede wszystkim turystów, miłośników przyrody, rodziców z dziećmi, nauczycieli, studentów i wykładowców. „Echa Leśne" otwierają las dla wszystkich, prezentują urodę jego flory i fauny, a przy tym w przystępny sposób tłumaczą zachodzące w lesie naturalne zjawiska, rolę gospodarki prowadzonej przez leśników i znaczenie drewna, jako odnawialnego surowca o wszechstronnym zastosowaniu. Zachęcają do aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród zielonych ostępów. Są też przewodnikiem po krajowej ofercie turystycznej Lasów Państwowych. Bogato ilustrowane artykuły adresowane są zarówno do starszych, jak i najmłodszych miłośników lasu. To także narzędzie chętnie wykorzystywane w edukacji przyrodniczoleśnej prowadzonej przez leśników i nauczycieli.

W wiosennym numerze można przeczytać wywiad z Anną Dymną o jej związkach z lasem, pasji uprawiania przydomowego ogrodu, ale przede wszystkim o wielkiej miłości do ludzi i przyrody. Polecamy też artykuł o wiosennej pobudce w lesie, powrocie do aktywnego życia zwierząt zapadających w zimową hibernację, powrotach naszych ptaków z ciepłych krajów i odlotach skrzydlatych gości, którzy przylecieli do nas na zimę z mroźnej Północy. Zachęcamy także do zapoznania się z portretem borsuka, zwierzęcia dość powszechnie, acz całkiem niezasłużenie uważanego za samotnika.

Pismo w wersji papierowej można otrzymać w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw Lasów Państwowych, w ośrodkach edukacyjnych LP, ośrodkach szkoleniowych oraz wypoczynkowych, w siedzibach parków narodowych, oddziałach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w schroniskach młodzieżowych oraz w licznych hotelach.

Z aktualnymi i archiwalnymi numerami „Ech Leśnych" można także zapoznać się na stronie www.lasy.gov.pl/echalesne.


LAS PEŁEN ENERGII

W kolbuszowskich lasach rośnie „las pełen energii”.

Świętując obchody Dnia Ziemi ponad sto osób sadziło w kolbuszowskich lasach młode drzewka. Uczniowie z Zespołu Szkół w Wilczej Woli, Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni posadzili „energetyczny las".
"Las pełen energii" to autorska akcja ekologiczna PGE Dystrybucja S.A., realizowana we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych. W Nadleśnictwie Kolbuszowa odbyła się dnia 15 kwietnia 2015r. i zgromadziła młodzież z lokalnych szkół, przedstawicieli PGE Dystrybucja Oddział Spółki w Rzeszowie, samorządowców oraz leśników. W ponad 2 godziny powstał las, gdzie posadzono 7 tysięcy młodych sosenek.
- Akcja ma na celu budowę postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. W ten sposób PGE wspólnie ze społecznościami lokalnymi przyczynia się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego – mówi Jerzy Buczek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.
Na zakończenie wspólnego sadzenia uczestnicy otrzymali pamiątkowe znaczki orz biesiadowali przy ognisku.
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  Natalia Batory

Do pobrania: Komunikat PGE Dystrybucja SA.pdf
 


CHROŃMY LAS PRZED OGNIEM!

Lasy w Polsce płoną 10 000 razy rocznie. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że aż 9 na 10 pożarów lasów to wina nas samych. Bardzo łatwo lekceważymy proste i oczywiste reguły bezpiecznego zachowania w lesie. Niedopałek papierosa, ognisko wśród drzew, łąka wypalana w ten sam sposób od lat – większość z nas jest przekonana, że takie zagrożenia powodują „inni". Rzadko też zdajemy sobie sprawę, że pożar lasu oznacza nie tylko katastrofę w świecie przyrody, lecz może bezpośrednio i dotkliwie dotknąć nas, naszych bliskich, sąsiadów, nasz majątek. Przecież wszyscy korzystamy z lasów.

Nie bądźmy obojętni i reagujmy na zagrożenie – jeden telefon na numer alarmowy 998 lub 112 może uratować las.

 

Natalia Batory


AKCJA "CHOINKA"

W lasach RDLP Krosno trwa akcja "Choinka-14".

 W lasach krośnieńskiej RDLP trwa akcja pod hasłem „Choinka-14" prowadzona przez Straż Leśną, a skierowana przeciw sprawcom kradzieży choinek i stroiszu.

Leśne patrole pojawiają się w miejscach zagrożonych kradzieżami, kontrolowane są też punkty sprzedaży na targowiskach i bazarach.
14 grudnia strażnicy z Nadleśnictwa Kolbuszowa ujawnili na terenie leśnictwa Poręby Dymarskie wycinkę z młodnika jodłowego trzech dorodnych drzew, których wierzchołki skradziono na choinki. Pnie pozostawiono w lesie.
- To typowy przykład dewastacji młodnika jodłowego w związku z kradzieżą choinek – mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie. – Dla zapobiegania takim przypadkom aż do wigilijnego wieczoru prowadzić będziemy wzmożone patrole w lasach. Ponadto monitorujemy młodniki również z użyciem kamer i fotopułapek.
Sprawcy wycinki drzew w kolbuszowskim lesie grozi grzywna do 5 tys. zł.

 

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
Zdjęcia: Mariusz Kobylarz, Nadleśnictwo Kolbuszowa
 


NADLEŚNICTWO KOLBUSZOWA ZAPRASZA!

Pierwsi goście w nowo otwartym ogrodzie botanicznym w Nadleśnictwie Kolbuszowa !!!

Już dziś 03.06.2014 roku Nadleśnictwo Kolbuszowa zostało odwiedzone po raz pierwszy po uroczystym otwarciu. Goście odwiedzili Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie leśniczy zapoznał ich z zasadami zachowania się w lesie. Następnie udali się do pomieszczenia z dioramą, dzięki której widok i odgłosy zwierząt leśnych nie są im obce. Kolejnym etapem zwiedzania był nowo powstały ogród botaniczny znajdujący się przy siedzibie Nadleśnictwa Kolbuszowa, właśnie tam podążając alejkami wraz z leśniczym dzieci zetknęły się z gatunkami roślin, krzewów i drzew charakterystycznych dla Puszczy Sandomierskiej. Wiata edukacyjna w której znajdują się przekroje podłużne i poprzeczne drzew a także urządzenia służące dawniej do pracy na szkółce nie zostały ominięte przez małych zwiedzających, którzy następnie udali się do pobliskiego oczka wodnego.
Nadleśnictwo Kolbuszowa serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zwiedzania obiektów edukacji leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa w Świerczowie.
 


WYPALANIE TRAW

W związku z coraz większą liczbą pożarów, powstających na skutek wypalania traw, Nadleśnictwo Kolbuszowa przypomina, iż wypalanie traw jest niedozwolone i za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje.

Wypalanie traw jest wykroczeniem z art. 82 § 1 Kodeksu Wykroczeń, który przewiduje odpowiedzialność tego, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobieganiu i zwalczaniu pożarów.

Powyższy art. mówi o karze aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Zaś Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10."

Wypalanie traw jest również wykroczeniem z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, który mówi, że zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131 przytoczonej ustawy mówi: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny."

Ponadto o tym, że wypalanie traw jest niedozwolone, określa ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach, a w szczególności art. 30, ust.3, pkt 3: „w lasach oraz terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych."

 

CZYTAJ WIĘCEJ O WYPALANIU TRAW


Afrykański pomór świń (ASF)

Afrykański pomór świń (ASF jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików.

Czym jest afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. W krajach afrykańskich - na południe od Sahary, w których choroba ta pojawiła się około 100 lat temu i występuje sporadycznie do dzisiaj, podobnie jak na półwyspie iberyjskim, gdzie ASF został zwalczony w 1999 r., wirus ASF może być przenoszony również przez kleszcze - gatunek, który w naszej strefie klimatycznej nie odgrywa istotnej roli.

Czytaj więcej ....

ASF materiały szkoleniowe.pdf

ASF materiały szkoleniowo-informacyjne.pdf
 


APEL

Leśnicy z Nadleśnictwa Kolbuszowa zwracają się z apelem o bezwzględne przestrzeganie zakazu puszczania psów luzem w lesie lub jego pobliżu

Przedłużającą się zima i wysoka pokrywa śnieżna spowodowała, że zwierzyna dzika  jest wyczerpana i staje się łatwy łupem dla puszczanych psów luzem. 

Zakaz ten wynika z ustawy o lasach art. 30.1.pkt 12 oraz 13.

Przypominam i ostrzegam! Właściciel psa może zostać ukarany grzywnąw wysokości nawet 5000 złotych za puszczenie go w lesie bez smyczy. Jeśli pies porani lub zagryzie dzikie zwierzę, dodatkowa kara dla właściciela psa może wynieść wiele tysięcy złotych.

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Kolbuszowa