Lista aktualności

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE!

 20 kwietnia 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa w Weryni, została przeprowadzona  pielęgnacja oraz planowany zabieg usunięcia drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 875. Zabiegiem objęto również drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu sportowego w Weryni. Celem tego zabiegu było zwiększenie bezpieczeństwa, zarówno dla ruchu drogowego pojazdów, jak również pieszych poruszających się chodnikiem. Od wczesnych godzin porannych grupa arborystów przystąpiła do przycinania suchych konarów dębu szypułkowego. Prace pielęgnacyjne wykonywano metodą alpinistyczną. Ze względów bezpieczeństwa zastosowano specjalistyczny podnośnik. Przy jego użyciu usunięto konary znajdujące się  nad pasem drogowym oraz przyległymi budynkami.  Stanowiły one realne zagrożenie dla ludzi. Wykonane zabiegi przyczyniły się do  poprawienia stanu zdrowotnego drzew, od którego może zależeć nasze wspólne bezpieczeństwo. Dziękujemy bardzo za pomoc Policjantom z KPP w Kolbuszowej, którzy na ten czas zamknęli drogę.

Witold Wrzask


W DUCHU SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Kolejny sukces leśników z Kolbuszowej!

Po wygraniu Kolbuszowskiej Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej w sezonie 2015/16, drużyna złożona tym razem z pracowników Nadleśnictwa Kolbuszowa, wywalczyła drugie miejsce w „XIV Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego ZO SITLiD w Krośnie pod honorowym patronatem Dyrektora RDLP w Krośnie". W tym roku gospodarzem Turnieju było Nadleśnictwo Dynów.
W walce o zwycięstwo stanęliśmy w szranki z 17 drużynami z innych nadleśnictw, wchodzących w skład RDLP w Krośnie. Ustąpiliśmy dopiero w finale drużynie z Nadleśnictwa Lubaczów.
Wspólny sukces jest wynikiem świetnej gry poszczególnych zawodników. Zdobyliśmy aż trzy wyróżnienia indywidualne: dla najlepiej grającego Nadleśniczego Turnieju Bartłomieja Peret, dla najlepszego atakującego Jarosława Janosika oraz dla najlepiej broniącego zawodnika Turnieju, którym został Mateusz Gazda.
Wszystkim leśnikom, którzy wzięli udział w Turnieju dziękujemy za wspólną zabawę, wspaniałą rywalizację pod siatką oraz gratulujemy sukcesów.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Kinga Mazur


LAS PEŁEN ENERGII

II edycja akcji "Las pełen energii" zainicjowanej przez PGE Dystrybucja SA. i RDLP Krosno.

Dnia 15 kwietnia 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa została przeprowadzona II edycja akcji sadzenia drzew „Las pełen energii" zainicjowana przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, polegająca na wspólnym sadzeniu drzew przez uczniów, leśników i energetyków. W akcji udział wzięła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół w Cmolasie. Młodzież z zaangażowaniem oraz niekończącymi się pokładami energii zasadziła fragment obszaru do odnowienia. Uczniowie posadzili około 3,5 tysiąca sadzonek naszych rodzimych gatunków tj. sosny, dębu oraz jawora, z których to w następnych latach wyrośnie kolejne pokolenie drzew. Akcja „Las pełen energii" miała na celu budowę postaw proekologicznych oraz zapoznanie młodzieży z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej.

Anna Srokosz


SPACER PO LESIE? TAK, ALE W CISZY ...

Za oknami pięknie świeci słońce, a więc sezon na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu uważamy za rozpoczęty!

 Nadleśnictwo Kolbuszowa zaprasza wszystkich chętnych do korzystania ze ścieżek edukacyjnych i specjalnie wyznaczonych miejsc wypoczynkowych, na terenie Nadleśnictwa.
Jednocześnie przypominamy, że istnieje zakaz wjazdu do lasu osobom poruszającym się pojazdami silnikowymi. Prosimy serdecznie o przestrzeganie tego obostrzenia. Hałas w lesie jest problemem dla jego mieszkańców, ale także dla osób, które chcąc uciec od zgiełku miasta, zaszywają się w leśnych ostępach, aby posłuchać śpiewu ptaków, czy szumu drzew. Warkot silnika nie należy przecież do odgłosów natury, których chcemy posłuchać, wybierając się na leśną wycieczkę.
Szczególnie na trasach spacerowych, gdzie na aktywny wypoczynek wybierają się wszyscy, poczynając od najmłodszych, aż po bardziej doświadczonych, istnieje duże ryzyko potrącenia pieszego, bądź rowerzysty. Apelujemy zatem o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku, ponieważ aby doszło do groźnego wypadku, wystarczy chwila naszej nieuwagi.

Zastanówmy się zanim wjedziemy na teren leśny samochodem, motorem, czy quadem i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to co robimy jest legalne i nie stanowi zagrożenia dla innych ludzi i zwierząt?
 

Kinga Mazur


SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa, z siedzibą w Świerczowie 138, 36-100 Kolbuszowa, działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej   w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532 ), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 708/8 o powierzchni 0,0298 ha położonej w miejscowości Świerczów, gmina Kolbuszowa,  użytek „PsVI",  stanowiącej własność (1/1) Skarbu Państwa będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kolbuszowa. Dla działki 708/6, z której wydzielono działkę 708/8, Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr TB1K/00025151/7.

Materiały do pobrania


CHROŃMY NASZĄ PRZYRODĘ PRZED OGNIEM!

Wraz z nadejściem wiosny i pojawieniem się wyższych temperatur, rośnie liczba pożarów. Wiele z nich powstaje na skutek wypalania traw na łąkach, czy nieużytkach. Jest to bardzo groźne i niebezpieczne zjawisko nie tylko dla nas samych, ale również dla całej otaczającej nas przyrody. Śmierć w płomieniach czyha na ptaki gniazdujące na ziemi, a także na zwierzynę łowną, dla której wysoka trawa stanowi dobre miejsce na schronienie i odpoczynek. Ponadto wypalając trawy, niszczy wierzchnią warstwę gleby, która w konsekwencji ulega wyjałowieniu.
Wystarczy podmuch wiatru, aby ogień przeniósł się na znaczne odległości, zajmując sąsiadujące z wypalanym terenem drzewostany. Pamiętajmy, że spalony las regeneruje się nawet kilkadziesiąt lat. Proceder wypalania traw zabroniony jest ustawowo w Ustawie o lasach oraz Ustawie o ochronie przyrody.
Nadleśnictwo Kolbuszowa przestrzega przed zagrożeniami i apeluje o rozsądek. Szanujmy życie i zdrowie swoje, innych ludzi, a także naszych małych, skrzydlatych i czworonożnych przyjaciół.

Kinga Mazur


SZACOWANIE LICZEBNOŚCI ZWIERZYNY W KOLBUSZOWSKICH LASACH

Dwa marcowe dni poświęcono na obserwację liczebności zwierzyny w lasach Nadleśnictwa Kolbuszowa.

W piękne, słoneczne i ciepłe dni marca kolbuszowskie lasy zaroiły się od kolorowych kamizelek, w które wyposażeni byli leśnicy, myśliwi oraz sympatyczki i sympatycy łowiectwa. Często dostrzegani z daleka  przez turystów obecnych na ścieżkach oraz przez miejscową ludność wyposażeni w listy do wypełniania przemierzali las, aby oszacować liczebność łosi, jeleni, sarn, dzików i innych zwierząt. 
Las jest miejscem życia licznych gatunków zwierząt. Często spacerując w kniei spotykamy sarny czy lisy, czasem uda się nam zaobserwować chmarę jeleni czy buchtujące dziki. Ale czy kiedyś zastanowiło nas ile tej zwierzyny mamy tak naprawdę w lesie. Głowią się nad tym trudnym pytaniem rokrocznie leśnicy i myśliwi, którzy prowadząc gospodarkę łowiecką odpowiedzialni są za jej racjonalne gospodarowanie. Liczenie tropów, stałe obserwacje myśliwych i leśników pozwalały na szacowanie liczebności zwierzyny. W tym roku policzyliśmy leśne zwierzęta metodą „liczenia tyralierą", które dane posłużą do sporządzenia Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego „Płaskowyż Kolbuszowski" na lata 2017-2026.
W kolbuszowskich lasach w ciągu dwóch dni, 16 i 17 marca, na wybranych siedmiu „powierzchniach próbnych" tzn. fragmentach lasu o powierzchni ok. 100 ha grupa ponad 80-ciu leśników i myśliwych liczyła znajdującą się tam i tylko tam zwierzynę. Otaczaliśmy z trzech stron dany teren, z czwartej strony poruszały się osoby które przepłaszały zwierzynę. Nic nie zostało pominięte wyostrzonemu wzrokowi obserwatorów, którzy oprócz jeleni, saren i dzików zaobserwowali także np. jenota. Prace prowadzono równolegle na terenie Nadleśnictwa Mielec, Tuszyma   i Głogów w celu zebrania dla całego rejonu danych. Pozwolą one również na obliczenie zagęszczenia zwierzyny oraz poznanie struktury jej płci.   
Łącznie liczeniem objęto  około 5 % powierzchni leśnej.   Pozyskane dane pozwolą na obliczenie zagęszczenia zwierzyny oraz poznanie struktury jej płci na całym obszarze Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Przedstawione liczby posłużą do sporządzenia Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego oraz Rocznych Planów Łowieckich, które będą zwracały uwagę na zmniejszanie szkód łowieckich w uprawach rolnych i leśnych  oraz ochrony poszczególnych populacji zwierząt. 

Natalia Batory


XIII KONKURS PLASTYCZNY PT. "DARY LASU"

Nadleśnictwo Kolbuszowa zaprasza do udziału w konkursie!


Nadleśnictwo Kolbuszowa serdecznie zaprasza dzieci szkół podstawowych (klasy od 4 do 6), do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Dary lasu".
Tegoroczna, XIII edycja konkursu, ma na celu zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze naszych lasów oraz ukazanie tego, co daje nam las. W konkursie zostaną ocenione następujące kategorie:
- rysunek
- grafika
- collage
- praca malarska
Prace konkursowe należy składać do 05.05.2016 r.  w Szkolnej Komisji Konkursowej.
Zapraszamy serdecznie do udziału!

Materiały do pobrania


SPRZEDAŻ SADZONEK WIOSNA 2016

Nadleśnictwo Kolbuszowa informuje, że od 14 marca 2016r. rozpoczyna sprzedaż sadzonej na szkółce leśnej w Świerczowie.
W promocyjnej ofercie sprzedaży posiadamy sosnę zwyczajną trzyletnią o wysokości 0,4-0,5m w cenie 13 gr/szt oraz żywotniki (thuje) o wysokości 0,5-1,5m idealne do zakładania szpalerów i żywopłotów w cenie 3,5 zł/szt.  W asortymencie znajdują się również liczne gatunki drzew lasotwórczych   (m.in. brzoza, dąb, modrzew, świerk, buk, jodła, grab i inne) oraz krzewów ozdobnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Sprzedaż prowadzona jest  na szkółce leśnej w Świerczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-13.00
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 17 22 78 048 oraz 603 953 039.


SPRZEDAŻ DETALICZNA DREWNA

Zapraszamy do zakupu drewna!

KLIENCI DETALICZNI!

Nadleśnictwo Kolbuszowa pragnie poinformować, iż ceny w 2016 roku na drewno użytkowo-opałowe zostały obniżone, w stosunku do roku poprzedniego. Drewno jest surowcem zarówno ekologicznym, jak również wydajnym energetycznie oraz tanim, biorąc pod uwagę stosunek wydajności do ceny. Tym samym gorąco zachęcamy do jego zakupu. Sprzedaż drewna opałowego, a także niewielkich ilości drewna przeznaczonego do innego użytku  (np. żerdzi, czy papierówki), prowadzona jest u nas we wszystkich leśnictwach.
Kontakt do Leśniczych poszczególnych jednostek oraz aktualny cennik na surowiec drzewny znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.


AKCJA "CHOINKA-15" ZAKOŃCZONA

Okres Bożego Narodzenia to czas pieczołowitych przygotowań  do przeżycia w rodzinnej atmosferze świąt. Jest on również ważny dla leśników ze względu na patrolowanie młodników jodłowych, które są często niszczone w celu kradzieży ładnych choinek. Liczne patrole w terenie, także z Policją miały ograniczyć powstałe szkody. Jednak ilość zniszczeń nieznacznie zmalała w porównaniu do lat ubiegłych. Prowadzona prewencja pozwoliła na wyeliminowanie i wystraszenie kilkunastu osób. W tym to okresie doszło również do niecodziennego zdarzenia w Nadleśnictwie Kolbuszowa, gdzie anonimowy adresat poczuł się winny powstałej szkody i przysłał długi list, w którym to między innymi napisał „Czuję się zobowiązana zwrócić koszt ukradzionej choinki". Przesłał również kwotę ponad stu złotych, która została przeznaczona na wyrównanie strat.

Bartłomiej  Peret


 


INSPIRACJE MŁODYCH PRZYJACIÓŁ LASU

XIX edycja konkursu "Mój las" zakończona.

Dnia 10 grudnia 2015 roku odbyło się wręczenie nagród z XXIX edycji konkursu „Mój las" w siedzibie Nadleśnictwa Głogów, organizowanego przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody w Rzeszowie. Swoje wsparcie okazały Nadleśnictwa Głogów, Kolbuszowa, Tuszyma, Mielec oraz Leżajsk. W konkursie brało udział 60 dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Każda z grup opisywała różną tematykę związaną z lasem. Dzieci głównie skupiły się na pracy leśników, natomiast młodzież gimnazjalna na surowcu drzewnym, a ponadgimnazjalna na historii leśnictwa w swoim regionie. Spośród uczestników nagrodzono 25 osób, które stworzyły ciekawe, bardzo kolorowe i starannie wykonane prace zawierające inspirujące często pomysły. Nagrody wręczyli Pani Agnieszka Bator – Prezes Podkarpackiego Zarządu LOP, Pani Anna Bondar-Zabiciel – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów oraz Pan Eryk Maziarski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa. Dla laureatów przeznaczono drobne upominki ufundowane przez Nadleśnictwa, Zarząd Oddziału SITLiD w Krośnie, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz Zarząd Podkarpacki LOP. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w następnym roku.

Anna Srokosz


V POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY "MŁODY OLIMPIJCZYK"

Dnia 24 listopada 2015 r. o godz. 9.00 odbył się V Powiatowy Konkurs Matematyczno – Przyrodniczego „Młody Olimpijczyk". Udział brało w nim 6 gimnazjów z powiatu kolbuszowskiego: Gimnazjum nr 1 z Kolbuszowej, Gimnazjum nr 2 z Kolbuszowej, Gimnazjum z Dzikowca, Gimnazjum z Woli Raniżowskiej, Gimnazjum z Majdanu Królewskiego oraz Gimnazjum z Widełki.
          Konkurs był organizowany w formie quizu dla uczniów klas II gimnazjum. Szkołę reprezentowała drużyna trzyosobowa mieszana, która miała do rozwiązania różnego typu zadania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ćwiczenia  wykorzystywały zdobytą wiedzę w praktyce. W pracach komisji brali udział: dyrektor Zespołu Szkół w Widełce pan Mirosław Karkut,  przedstawiciel Nadleśnictwa Kolbuszowa pani Anna Srokosz oraz nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Nagrody ufundowało Nadleśnictwo Kolbuszowa.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I m.   Gimnazjum Majdan Królewski                                        
II m.  Gimnazjum Widełka
III m. Gimnazjum Dzikowiec

Beata Sudoł


POMAGAJMY PTAKOM W ZIMIE

Zachęcamy do aktywnego dokarmiania ptaków w ciężki, zimowy czas.

Dokarmianie ptaków jest jak najbardziej „pożytecznym działaniem", ponieważ w ciągu zimy ciężko jest im samodzielnie zdobyć pokarm ze względu na czynniki pogodowe (głównie mróz). W większości przypadków dokarmiane przez nas ptaki są owadożerne, a gdy przychodzą mrozy dostępność owadów jest dużo trudniejsza . Jest to duża szansa przeżycia dla ptaków osłabionych przez obfite śniegi oraz mrozy.
Do karmników najlepiej jest wsypywać nasiona roślin wysokoenergetycznych. Sikorki oraz kowaliki najlepiej dokarmiać nasionami oleistymi  słonecznikiem, rzepakiem, pestkami  dyni, rzepikiem, lnem, a także w bardzo mroźne dni świeżą słoniną. Wróble również preferują nasiona oleiste takie jak słonecznik, len, rzepak, ale także proso, owies, czy rozdrobnioną kukurydzę. Jeśli mamy do dyspozycji świeże owoce, także możemy umieścić je w karmniku.
Nie powinno dokarmiać się ptaków ani wiosną ani latem, ponieważ zostaje stłumiony ich instynkt, przez co stają się niesamodzielne. Już wiosną pokazuje się naturalny pokarm ptaków w postaci owadów, bądź zbóż. Dokarmianie ptaków należy skończyć wczesną wiosną, tak aby stopniowo przyzwyczajać je do poszukiwania naturalnego pokarmu.
W karmniku nie powinno umieszczać się pokarmu starego, przy dodatnich temperaturach należy unikać podawania słoniny, ponieważ szybko się psuje i jełczeje. W pożywieniu nie jest wskazana obecność pieczywa, zwłaszcza rozmokniętego, ponieważ może mieć on poważne konsekwencje zdrowotne dla ptaków. Przede wszystkim, w dużych ilościach powoduje schorzenia przewodu pokarmowego, a w konsekwencji może być powodem chorób, a następnie śmierci. Nie jest to ich naturalny pokarm, więc nie powinno podawać się pieczywa.
Karmnik najlepiej umieścić w miejscu bezpiecznym, tak aby uniknąć presji drapieżników. Najczęściej  powinny być usadowione na słupkach, konstrukcjach z drewna, w pobliży drzew i krzewów, tak aby były one bezpiecznym schronieniem dla ptaków. Konstrukcja karmnika powinna być trwała, tak by pokarm nie uległ zawilgoceniu i był chroniony przed warunkami atmosferycznymi.
Ptaki bardzo przywiązują się do miejsca, w którym znajduje się pokarm i co roku przylatują do niego, więc należy konsekwentnie, dbać o ich dokarmianie. Niewielkie ilości pożywienia zaczynamy wykładać jesienią, tak aby ptaki przyzwyczaiły się do miejsca, w którym znajduje się pokarm. Dbajmy zatem mądrze o naszych „małych przyjaciół" w te zimowe dni.

Anna Srokosz


WARSZTATY PN "WYTNIJ SWOJE DRZEWO"

Zrównoważona gospodarka leśna tematem warsztatów

Zrównoważona gospodarka leśna stała się tematem warsztatów, które odbyły się 8 października w Nadleśnictwie Kolbuszowa. Gościliśmy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z terenu powiatu kolbuszowskiego, którzy wzięli udział we wspólnym spotkaniu pn. „Wytnij swoje drzewo -  czyli kilka słów o zrównoważonej gospodarce leśnej prowadzonej przez leśników".
Warsztaty rozpoczęły w Centrum Edukacji Ekologicznej w Świerczowie częścią kameralną, gdzie przybliżona została struktura Lasów Państwowych oraz lasy i lesistość w Polsce. Następnie odwiedziliśmy szkółkę leśną produkującą sadzonki drzew i krzewów leśnych oraz leśnictwo Lipnica. Pokazaliśmy uczestnikom część lasu, gdzie prowadzona jest wycinka drzew, tzw. rębnia zupełna oraz jej efekt jakim jest powstające odnowienie naturalne bądź sadzone ręką leśnika. By przybliżyć zasady pielęgnacji lasu, uczestnicy wskazywali drzewa do wycięcia. Ważnym punktem warsztatów była również ścieżka przyrodnicza „Maziarnia", która powstała by udostępnić i ułatwić korzystanie z lasu ludziom.
Pierwsze nasze spotkanie pokazało, jak ważna dla lokalnych mieszkańców jest wielofunkcyjna gospodarka leśna oraz potrzeba zaznajamiania z jej zasadami. Za rok zapewne również się spotkamy by zapoznać z tajnikami prac leśnych.

Natalia Batory


ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE

W lasach Nadleśnictwa Kolbuszowa rozegrano jedną z konkurencji Zawodów Sportowo-Obronnych

Udzielanie pierwszej pomocy, orientacja w trudnych warunkach terenowych pod presją czasu oraz strzelanie do tarczy - to konkurencje, w których rywalizowali młodzi w IV Zawodach Sportowo-Obronnych. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu. W zawodach wzięło udział 9 zespołów dziewcząt i chłopców z szkół ponadgimnazjalnych powiatów: mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego i kolbuszowskiego.
Pierwszą rywalizacją podczas zawodów było strzelanie z karabinku sportowego do tarczy. Dość trudna dyscyplina wymagająca skupienia i celnego oka od zawodników. Kolbuszowskie lasy natomiast stały się miejscem zmagań młodych w pięciokilometrowym biegu na orientację. Zespoły trzyosobowe w czasie 60 minut miały za zadanie odnaleźć 6 ukrytych punktów. Najlepsi dystans pokonali w pół godziny. To znakomity czas pokazujący ich sprawność fizyczną oraz znakomitą orientację w nieznanym leśnym terenie. Młodzież udzielała również poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, tak ważnej i istotnej dla życia i zdrowia człowieka.
Uczestnictwo w zawodach było nie tylko walką o zwycięstwo, ale przede wszystkim, swego rodzaju szkołą życia.

Natalia Batory

zdjęcia: Eryk Maziarski,
Natalia Batory


WIZYTA LEŚNIKÓW Z TURYNGII W KOLBUSZOWEJ

Początkiem września 2015 r. grupa leśników gospodarujących w lasach Turyngii (ThüringenForst) w Niemczech odwiedziła kolbuszowskie lasy. Spędzili w naszych lasach trzy wyjątkowo upalne dni. Wizyta ich skupiła się na pokazaniu specyfiki prowadzenia gospodarki leśnej w drzewostanach liściastych, tak bardzo odmiennej od ich sposobu gospodarowania zasobami leśnymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również nasze sposoby na udostępniania lasu dla turystki i rekreacji. Odwiedzili trzy ścieżki przyrodniczo-wypoczynkowe przygotowane specjalnie dla aktywnego wypoczynku na łonie natury, które pozwalają również zdobyć informacje o lesie dzięki ustawionym tablicom edukacyjnym.
To nie koniec wizyty niemieckich leśników na Podkarpaciu . Dalsze część ich wyprawy skupi się na bieszczadzkim leśnictwie oraz specyfice Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Bieszczadzkie.


Natalia Batory
Fot. Bartłomiej Peret, Eryk Maziarski
 


„MIŁY TURYSTO NIE ZAŚMIECAJ LASU!”

W lesie nie ma miejsca na śmieci.

        Pamiętaj, w lesie wszystko żyje w pełnej harmonii, więc nie ma miejsca na śmieci. Jeśli Ciebie zachwyca piękno leśnej przyrody pomyśl, że inni chcą zobaczyć to samo w takiej samej postaci. Nie zaśmiecaj lasu, dbaj  o niego .
        Okres rozpadu poszczególnych surowców jest bardzo długi .Warto wyrobić w sobie nawyk zabierania śmieci z lasu. Przyniesie to wiele korzyści dla świata przyrody i dla nas samych.
       My leśnicy włączamy się do apelu. Być może w niedługim czasie będziemy mieć czyste lasy.

Pamiętajmy, że:
- zaśmiecanie jest karalne,
- zagraża leśnej harmonii,
- niszczy przyrodę.

Mówimy „NIE dla zaśmiecania lasu"!


                                                                                                                                                               Bogusława Ciosek
 


RESTYTUCJA WAWRZYNKA GŁÓWKOWEGO

Zachowanie puli genowej wawrzynka główkowego.

 INFORMACJA PRASOWA

                                                     

Restytucja wawrzynka główkowego

Początkiem lipca 2015 roku na trzech stanowiskach zastępczych w Nadleśnictwie Kolbuszowa posadzono 300 sztuk wawrzynka główkowego - bardzo rzadkiej rośliny, będącej jednym z symboli ochrony przyrody w Puszczy Sandomierskiej. Prace nadzorowali specjaliści z Arboretum Leśnego im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców

Proces zaniku stanowisk wawrzynka odnotowywany jest w całym jego zasięgu. Odkryte w maju 2000 roku przez kolbuszowskich leśników naturalne stanowisko tego gatunku również ubożeje. Dlatego podjęto starania o zachowanie puli genowej oraz zwiększenia populacji wawrzynka.

- W 2002 roku na mocy decyzji Ministra Środowiska dokonano zbioru materiału rozmnożeniowego w postaci zrzezów z 35 roślin matecznych, z nich wyhodowano sadzonki, które trafiają do lasu – przypomniał Stanisław Sęktas, leśniczy Arboretum Leśnego w Stradomii

- Obok istniejącego naturalnego stanowiska wawrzynka, zlokalizowane zostały jego stanowiska zastępcze – objaśnia Bartłomiej Peret, nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa. - Czas pokaże, czy podjęte przez nas starania związane z zachowaniem gatunku się powiodą. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się zachować lokalną populację „kolbuszowskiej perełki".

W akcji sadzenia wawrzynka wzięli udział m.in. Łukasz Lis, przedstawiciel RDOŚ w Rzeszowie, Krzysztof Klecha, wójt Gminy Dzikowiec, pracownicy Nadleśnictwa Kolbuszowa. Zdarzenie rejestrowała kamera programu "Prosto z lasu".

Wawrzynek główkowy (Daphne cenorum L.) to krzew należący do rodziny wawrzynkowatych. Jest gatunkiem europejskim, reliktem trzeciorzędowym, występującym na obszarach wyżynnych środkowej i południowej Europy. W Polsce osiąga północno-zachodnią granicę zasięgu - występuje na Wyżynie Sandomierskiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Jest drobnym, niskim krzewem o cienkich, pokładających się pędach, osiągającym od kilkunastu do 50 cm wysokości. Występuje w miejscach słonecznych, odkrytych, w widnych lasach sosnowych lub murawach na skałach wapiennych. Kwiaty zebrane w główkowaty kwiatostan, różowe lub białe o intensywnym zapachu pojawiają się na przełomie maja i czerwca. Jest rośliną trującą! 

W polskim ustawodawstwie gatunek objęty jest ochroną ścisłą jako wymagający ochrony czynnej. W najnowszym wydaniu „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin" z 2014 roku został zaliczony do gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem.

tekst: Natalia Batory

zdjęcia: Bartłomiej Peret, Łukasz Lis, Natalia Batory


ZAGROŻENIE POŻAROWE-APEL

Apel

Początek wakacji jest wyjątkowo ciepły. W lesie jest bardzo sucho. Wystarczy mały niedopałek papierosa by spowodować pożar w lesie. Wybierając się na spacer do lasu bądźmy wyjątkowo ostrożni posługując się ogniem. Pamiętajmy, że ognisko rozpalić możemy tylko w wyznaczonym do tego miejscu.
Rzadko też zdajemy sobie sprawę, że pożar lasu oznacza nie tylko katastrofę w świecie przyrody, lecz może bezpośrednio i dotkliwie dotknąć nas, naszych bliskich, sąsiadów, nasz majątek. Przecież wszyscy korzystamy z lasów, a wielu z nas mieszka lub pracuje w ich bezpośredniej bliskości.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kolbuszowa

"ŁZA NIE UGASI POŻARU"


Wyświetlanie 1 - 20 z 27 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2