Lista aktualności Lista aktualności

W HOŁDZIE LEŚNIKOM KOLBUSZOWSZCZYZNY W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W roku stulecia odzyskania niepodległości pracownicy Nadleśnictwa Kolbuszowa ufundowali kamień, na którym uhonorowali leśników walczących o wolność Polski w tej małej ojczyźnie.

Pomysłodawcą i inicjatorem tej uroczystości był Pan Wojciech Mroczka-historyk i miejscowy regionalista. Wielokrotnie w swoich pracach opisywał dzieje tutejszych ziem oraz w szczególności pracę i historię leśników z okolic Kolbuszowej. 11 września 2018 r.  pracownicy i licznie zebrani goście oddali cześć tym zasłużonym leśnikom, o których pamięć przetrwała na kartach historii i we wspomnieniach mieszkańców. 

Uroczystość składała się z trzech części. Pierwsza poświęcona była posadzeniu żywej pamiątki spotkania sadzonki pochodzącej z legendarnego dębu pomnika przyrody "Bartka" rosnącego w Zagnańsku. W tej podniosłej chwili było z nami wiele osób. Natomiast samego sadzenia dokonała Pani Grażyna Zagrobelna- Dyrektor RDLP w Krośnie, Pan Artur Ilgner- syn Jerzego Ilgnera, leśnika pracującego Lipnicy w asyście m.in. pomysłodawców uroczystości – Pana Wojciecha Mroczka oraz Jerzego Majki z Muzeum Historycznego w Rzeszowie oraz emerytów leśników: Kazimierza Krigera i Stanisława Pereta, przedstawicieli władz samorządowych Ewy Draus i Wojciecha Cebula, ks. dr Pawła Setlaka.

Druga część uroczystości miała na celu odsłonięcie pamiątkowej tablicy z nazwiskami leśników ziemi kolbuszowskiej, zasłużonych w walce o wolność w czasach  pierwszej i drugiej wojny światowej oraz powojennych. Pan Wojciech Mroczka w przemówieniu w kilku słowach przybliżył sylwetki każdego z upamiętnionych bohaterów. Pani Dyrektor RDLP w Krośnie Grażyna Zagrobelna zaznaczyła jak niezwykle ważna dla społeczności lokalnych i z punktu widzenia walki z okupantem była praca u podstaw leśników pracujących na tych terenach. Z kolei Pan Artur Ilgner na podstawie wspomnień i zapisków w pamiętnikach rodziców opowiedział zgromadzonym jak wyglądał udział leśników i ich rodzin w walkach i w działalności konspiracyjnej na rzecz niepodległej Polski. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali leśnicy, przedstawiciele rodzin upamiętnionych leśniczych i samorządowcy. Okolicznościową modlitwę w intencji zmarłych bohaterów i poświęcenie tablicy dokonał kapelan leśników ks. Ryszard Madej.  Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń za prace społeczną na rzecz leśnictwa. Odznakami honorowymi zostali udekorowani srebrną Robert Róg i Mariusz Kobylarz, za aktywną działalność w SITLiD oraz złotą odznaką PTL Kazimierz Samojedny oraz srebrną Andrzej Posłuszny.  Podczas podsumowania tej części uroczystości w wypowiedziach zaproszeni goście zwracali wielką uwagę na patriotyczne znaczenie działalności leśników często nie widoczne dla innych osób.

W trzeciej części uroczystości zebrani na czele z pocztem sztandarowym udali się do szkółki leśnej w Świerczowie, gdzie odbyła się ostatnia cześć obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez leśników- uroczysta Msza Święta przy kapliczce Matki Bożej Leśnej. Równie ważny podkreślenia był fakt uczczenia dwudziestej rocznicy poświęcenia wybudowanej kapliczki, której pomysłodawcą był ks. dziekan Jan Pępek oraz Kazimerz Kriger. W słowie skierowanym do modlących się ks. Wojciech Mazurek mówił o znaczeniu ziarna w świecie, na ziemi, kraju, regionu i lasu, które jest symbolem budzącego się  życia oraz nadziei w realizację wyznaczonych sobie celów.  

Wszyscy zebrani w tym dniu mieli okazję na chwilę zadumy oraz zapoznaniem się z pięknym fragmentem historii okolic Kolbuszowej. Niech ta odbyta lekcja nie pozwoli na zapomnienie tych często bezimiennych bohaterów.  

Marcin Pliżga